ค้นหาแบบพิเศษ

5 ข้อมูล

 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: แจ้งปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตได้ที่ไหน
  เนื้อหา: สามารถแจ้งปัญหาได้ 2 ช่องทางหลักคือ 1. ป้อนข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://noc.rmutl.ac.th/help/index.php?a=add 2. โทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์ 053921444 ต่อ 1678 ...
 • ระบบเครือข่าย: การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา
  เนื้อหา: มทร.ล้านนาประกอบไปด้วยเขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยรูปแบบการเชื่อมต่อจากเขตพื้นที่ทั้งหมด จะมีวงจรเชื่อมต่อและออกสู่อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์กลาง (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่)   ...
 • ระบบเครือข่าย: ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง
  เนื้อหา: สมาชิกผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะใช้บริการระบบ VPN เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอก มทร.ล้านนา โดยระบบ VPN จะช่วยในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการใช้งานทรัพยากรณ์ระบบสารสนเทศที่กำหนดสิทธิ์ให้เข้าใช้เฉพาะภายในเครือข่ายของมทร. ล้านนาเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยเป็นต้น  คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN คลิกที่นี่ ...
 • ระบบเครือข่าย: วิธีการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL
  เนื้อหา: ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อที่สูง ป้องกันการดักจับข้อมูลได้อย่างดี อีกทั้งยังมีการจดจำรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ทำให้สมาชิกผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสบ่อยๆ  ทั้งนี้การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย @Internet-RMUTL มีความซับซ้อนพอสมควร ดังนั้นทางทีมงานจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL ไว้ดังต่อไปนี้ คลิก ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร
  เนื้อหา: มทร.ล้านนา เป็นสมาชิกของฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยได้ ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการต้องเชื่อมต่อจากภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนาเท่านั้น หากผู้ใช้บริการอยู่ภายนอก มทร.ล้านนา ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ เว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (27252 ครั้ง)
 2. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (10480 ครั้ง)
 3. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (8912 ครั้ง)
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (7971 ครั้ง)
 5. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (7165 ครั้ง)
 6. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (6920 ครั้ง)
 7. Office 365 คืออะไร (6902 ครั้ง)
 8. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (6879 ครั้ง)
 9. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (6705 ครั้ง)
 10. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (6412 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)