ค้นหาแบบพิเศษ

5 ข้อมูล

 • เกี่ยวกับ มทร.ล้านนา: ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  เนื้อหา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.thRajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)128 Huay Kaew Road, Muang District, Chaing Mai, ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน
  เนื้อหา: นักศึกษาให้เข้าทำการค้นหาได้จากเว็บไซต์ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_student.php แล้วป้อนชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อทำการค้นหา ส่วนรหัสผ่านจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา สำหรับบุคลากร ที่เริ่มทำงานใหม่ มีลำดับการเพิ่มรายชื่อดังนี้ รายงานตัวต่อฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากรป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ทำการป้อนข้อมูลขอรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน http://www.arit.rmutl.ac.th/2552/index.php/2009-10-21-04-39-17.html รอการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่านกับระบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ E-Mail E-Learning E-Library MIS Internet ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน
  เนื้อหา: นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน E-Mail ได้จาก  http://mail.office365.com โดยใช้รหัสสมาชิกเช่น username@live.rmutl.ac.th ส่วนรหัสผ่านจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ Login Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: คู่มือการตั้งค่าของอุปกรณ์พกพา สำหรับเชื่อมต่อระบบ Office365
  เนื้อหา: คู่มือการตั้งค่าของอุปกรณ์พกพา สำหรับเชื่อมต่อระบบ Office365 อาทิเช่น IPhone,IPAD,Android http://arit.rmutl.ac.th/howto365.pdf ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com
  เนื้อหา: อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com วิธีการแก้ไข 1. ทำการลบ Account ของ mail.rmutl.ac.th ในอุปกรณ์ IOS 2. ทำการเพิ่ม Account ของ Outlook365 ในอุปกรณ์ IOS 3. ทำการ Verify ข้อมูล   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าการลบ ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (42099 ครั้ง)
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (16750 ครั้ง)
 3. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (15267 ครั้ง)
 4. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (15012 ครั้ง)
 5. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (12032 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (11030 ครั้ง)
 7. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (10905 ครั้ง)
 8. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (10736 ครั้ง)
 9. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (10628 ครั้ง)
 10. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (10587 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)