ค้นหาแบบพิเศษ

15 ข้อมูล

หน้า 1 จาก 2 หน้า

 • เกี่ยวกับ มทร.ล้านนา: ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  เนื้อหา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.thRajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)128 Huay Kaew Road, Muang District, Chaing Mai, ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร
  เนื้อหา: ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ที่ http://download.rmutl.ac.thระเบียบการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1. บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสิทธิ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามรายการได้อย่างถูกต้อง 2. บุคลากร สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ กลุ่มระบบปฏิบัติการ และกลุ่มแอพพลิเคชัน ที่เป็นสำหรับเครื่องลูกข่าย เท่านั้น 3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องแม่ข่าย ต้องใช้กับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเท่านั้น 4. ห้ามนำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นอื่นใด 5. ห้ามนำซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือกิจการส่วนตัว o ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน
  เนื้อหา: นักศึกษาให้เข้าทำการค้นหาได้จากเว็บไซต์ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_student.php แล้วป้อนชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อทำการค้นหา ส่วนรหัสผ่านจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา สำหรับบุคลากร ที่เริ่มทำงานใหม่ มีลำดับการเพิ่มรายชื่อดังนี้ รายงานตัวต่อฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบุคลากรป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ทำการป้อนข้อมูลขอรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน http://www.arit.rmutl.ac.th/2552/index.php/2009-10-21-04-39-17.html รอการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่านกับระบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ E-Mail E-Learning E-Library MIS Internet ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน
  เนื้อหา: นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน E-Mail ได้จาก  http://mail.office365.com โดยใช้รหัสสมาชิกเช่น username@live.rmutl.ac.th ส่วนรหัสผ่านจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ Login Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ ...
 • ระบบเครือข่าย: จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง
  เนื้อหา: ผู้ใช้บริการสารสนเทศที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ LAN (แบบมีสาย) หากต้องการหยุดการเชื่อมต่อให้พิมพ์ที่ Address Bar ของ Internet Explorer ว่า http://logout.rmutl.ac.th  แล้วคลิ๊กที่ Log out ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: แจ้งปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตได้ที่ไหน
  เนื้อหา: สามารถแจ้งปัญหาได้ 2 ช่องทางหลักคือ 1. ป้อนข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://noc.rmutl.ac.th/help/index.php?a=add 2. โทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์ 053921444 ต่อ 1678 ...
 • ระบบเครือข่าย: การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา
  เนื้อหา: มทร.ล้านนาประกอบไปด้วยเขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยรูปแบบการเชื่อมต่อจากเขตพื้นที่ทั้งหมด จะมีวงจรเชื่อมต่อและออกสู่อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์กลาง (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่)   ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: คู่มือการตั้งค่าของอุปกรณ์พกพา สำหรับเชื่อมต่อระบบ Office365
  เนื้อหา: คู่มือการตั้งค่าของอุปกรณ์พกพา สำหรับเชื่อมต่อระบบ Office365 อาทิเช่น IPhone,IPAD,Android http://arit.rmutl.ac.th/howto365.pdf ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com
  เนื้อหา: อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com วิธีการแก้ไข 1. ทำการลบ Account ของ mail.rmutl.ac.th ในอุปกรณ์ IOS 2. ทำการเพิ่ม Account ของ Outlook365 ในอุปกรณ์ IOS 3. ทำการ Verify ข้อมูล   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าการลบ ...
 • ระบบให้บริการสารสนเทศ: Office 365 คืออะไร
  เนื้อหา: Office 365  คือแอปพลิเคชัน Office รวมถึงบริการด้านประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ที่เปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (บริการ Cloud) เช่น การประชุมทางเว็บของ Skype for Business และอีเมลที่โฮสต์สำหรับธุรกิจของ Exchange Online และที่เก็บข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมด้วย OneDrive และนาทีสำหรับโทรทั่วโลกของ Skype ภายในบ้านแผน Office 365 จำนวนมากยังมีแอปพลิเคชัน Office ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (27253 ครั้ง)
 2. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (10480 ครั้ง)
 3. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (8912 ครั้ง)
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (7972 ครั้ง)
 5. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (7165 ครั้ง)
 6. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (6920 ครั้ง)
 7. Office 365 คืออะไร (6904 ครั้ง)
 8. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (6881 ครั้ง)
 9. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (6708 ครั้ง)
 10. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (6414 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)