จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน


บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านชุดเดียวกัน ประกอบไปด้วย

 1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
 2. ระบบ VPN
 3. ระบบ E-Learning
 4. ระบบ E-Library
 5. ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Thin Client)
 6. ระบบ Sky fo Business (RMUTL)
 7. ระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์ (E-Conference)
 8. ระบบอีเมล์

หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ที่

https://pwd.rmutl.ac.th

ซึ่งสามารถเข้าได้จากภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนาเท่านั้น

เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ในหัวข้อที่ 1-7 จะมีผลภายใน 30 นาที ส่วนหัวข้อที่ 8 จะมีผลภายใน 3 ชั่วโมง

คำหลัก: รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
แก้ไขล่าสุด:
2016-03-09 02:50
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (31568 ครั้ง)
 2. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (11898 ครั้ง)
 3. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (10649 ครั้ง)
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (8798 ครั้ง)
 5. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (7784 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (7609 ครั้ง)
 7. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (7356 ครั้ง)
 8. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (7331 ครั้ง)
 9. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (7273 ครั้ง)
 10. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (7110 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)