การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา


มทร.ล้านนาประกอบไปด้วยเขตพื้นที่

 • ภาคพายัพ เชียงใหม่
 • ลำปาง
 • เชียงราย
 • น่าน
 • ตาก
 • พิษณุโลก
 • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โดยรูปแบบการเชื่อมต่อจากเขตพื้นที่ทั้งหมด จะมีวงจรเชื่อมต่อและออกสู่อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์กลาง (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่)

 

แก้ไขล่าสุด:
2015-05-12 03:44
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (16022 ครั้ง)
 2. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (5672 ครั้ง)
 3. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (5165 ครั้ง)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (5027 ครั้ง)
 5. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (4841 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (4792 ครั้ง)
 7. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (4601 ครั้ง)
 8. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (4404 ครั้ง)
 9. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (4359 ครั้ง)
 10. วิธีการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL (4118 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)