จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน


 1. นักศึกษาให้เข้าทำการค้นหาได้จากเว็บไซต์ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_student.php แล้วป้อนชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อทำการค้นหา ส่วนรหัสผ่านจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 2. สำหรับบุคลากร ที่เริ่มทำงานใหม่ มีลำดับการเพิ่มรายชื่อดังนี้
  • รายงานตัวต่อฝ่ายบุคลากร
  • ฝ่ายบุคลากรป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
  • ทำการป้อนข้อมูลขอรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน http://www.arit.rmutl.ac.th/2552/index.php/2009-10-21-04-39-17.html
  • รอการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง
  • เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่านกับระบบต่าง ๆ ได้ดังนี้
   • E-Mail
   • E-Learning
   • E-Library
   • MIS
   • Internet
คำหลัก: รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
แก้ไขล่าสุด:
2014-11-17 02:56
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (15952 ครั้ง)
 2. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (5601 ครั้ง)
 3. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (5158 ครั้ง)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (5022 ครั้ง)
 5. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (4836 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (4790 ครั้ง)
 7. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (4598 ครั้ง)
 8. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (4402 ครั้ง)
 9. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (4356 ครั้ง)
 10. วิธีการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL (4114 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)