ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร


ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ที่ http://download.rmutl.ac.th
ระเบียบการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสิทธิ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามรายการได้อย่างถูกต้อง
2. บุคลากร สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ กลุ่มระบบปฏิบัติการ และกลุ่มแอพพลิเคชัน ที่เป็นสำหรับเครื่องลูกข่าย เท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องแม่ข่าย ต้องใช้กับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเท่านั้น
4. ห้ามนำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นอื่นใด
5. ห้ามนำซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือกิจการส่วนตัว o การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ 4 และข้อ 5 มีความผิดฐานลักทรัพย์
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ต้องมีระบบปฏิบัติการอย่างน้อย วินโดว์Starter Kit ขึ้นไป ในกรณีที่มีระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์ถูกต้องแล้ว สามารถอัพเดทได้ทันที

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบดาวน์โหลด http://download.rmutl.ac.th

คำหลัก: ดาวน์โหลด
แก้ไขล่าสุด:
2014-11-17 02:55
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.4
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3 (2 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (26170 ครั้ง)
 2. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (10357 ครั้ง)
 3. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (8595 ครั้ง)
 4. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (7057 ครั้ง)
 5. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (6803 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (6761 ครั้ง)
 7. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (6689 ครั้ง)
 8. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (6530 ครั้ง)
 9. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (6250 ครั้ง)
 10. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (5981 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)