จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน


บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านชุดเดียวกัน ประกอบไปด้วย

  1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
  2. ระบบ VPN
  3. ระบบ E-Learning
  4. ระบบ E-Library
  5. ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Thin Client)
  6. ระบบ Sky fo Business (RMUTL)
  7. ระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์ (E-Conference)
  8. ระบบอีเมล์

หากสมาชิกมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ที่

https://pwd.rmutl.ac.th

ซึ่งสามารถเข้าได้จากภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนาเท่านั้น

เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ในหัวข้อที่ 1-7 จะมีผลภายใน 30 นาที ส่วนหัวข้อที่ 8 จะมีผลภายใน 3 ชั่วโมง

คำหลัก: รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
แก้ไขล่าสุด:
2016-03-09 02:50
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก