จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน


 1. นักศึกษาให้เข้าทำการค้นหาได้จากเว็บไซต์ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_student.php แล้วป้อนชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อทำการค้นหา ส่วนรหัสผ่านจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 2. สำหรับบุคลากร ที่เริ่มทำงานใหม่ มีลำดับการเพิ่มรายชื่อดังนี้
  • รายงานตัวต่อฝ่ายบุคลากร
  • ฝ่ายบุคลากรป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
  • ทำการป้อนข้อมูลขอรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน http://www.arit.rmutl.ac.th/2552/index.php/2009-10-21-04-39-17.html
  • รอการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง
  • เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่านกับระบบต่าง ๆ ได้ดังนี้
   • E-Mail
   • E-Learning
   • E-Library
   • MIS
   • Internet
คำหลัก: รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
แก้ไขล่าสุด:
2014-11-17 02:56
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก