network

image_pdfimage_print

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2552 เวลา 15:55 น. อุปกรณ์ Wireless Controller ที่ควบคุม Access Point ทั้งหมดของ มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด เจ็ดลิน) ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง สาเหตุเกิดจาก มีเครื่องลูกข่ายบางเครื่อง ส่งข้อมูลที่เป็นลักษณะของ UDP Scan ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ จึงทำให้ ระบบป้องกัน (AQE) เข้าใจผิดว่าตัวคอนโทรลเลอร์ มีตั...[Read More]

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2552 เวลา 09:35 – 10:35 น. เกิดเหตุระบบเครือข่ายขัดข้องที่ node 2 เชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่เชื่อมต่อกับ node2 ทั้งหมด คือ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกไฟฟ้า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และอาคารศึกษาทั่วไป รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง – นาที จากการตรวจสอบพบว่า มีการส่งแพ็คเก็จจำนวนมากจากหมายเลขไอพี 10.2.4.119  (มาจากพอร์ต 1/22)จึงทำให้โหลดของ Switching ขึ้นสูง จนไม่สามารถใ...[Read More]

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 17.45 น. ไฟฟ้า(น่าจะ)ขัดข้องที่ node 1 เชียงใหม่ ทำให้ระบบเครือข่ายขัดข้อง และเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดใช้/ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงได้ แผนก/ตึก/อาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่วคือ อาคารอำนวยการ,โรงอาหาร,อาคารบริหารธุรกิจ (ทั้งหมด),โรงหล่อ,เทคนิคอุตสาหกรรม,วิศวอุตสาหกรรม,อาคารแม่พิมพ์ จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจาก เครื่องสำรองไฟฟ้าข...[Read More]

UniNet จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธี การเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโดเมนเนม” (Domain Name System Security Enhancement Workshop) ระหว่างวันที่29-31 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารจามจุรี 9  ชัน้ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวนจำกัดเพียง 26  ท่านเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย (มหาวิทยาลัย/สถาบันละ 1 ท่าน) โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ e-mail address: staff@uni.net.th ภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2552 สามารถสอบถามข้...[Read More]

ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บริหารธุรกิจ (Node1 เชียงใหม่) มีการแจ้งจากสมาชิกผู้ใช้บริการว่า ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ หรือมีอาการติด ๆ ดับ ๆ อยู่ตลอดเวลา จากการตรวจสอบพบว่า ที่ Switching มี log บอกว่า THU JUL 02 08:46:43 IP(15) Data: 1/0 duplicate IP address 10.1.4.x from port 1/16 eth addr 001c25:3e4c90 และมีพฤติกรรมสม่ำเสมอ คือจะเกิดขึ้นทุก ๆ 30 วินาที จึงได้ตรวจสอบย้อนกลับถึงการร้องขอไอพีแอดเดร...[Read More]

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 3Com-No-Compromise Networking: One Company 3 Brands วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1,โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: คุณชนัญชิดา นันทกิจดำรง โทรศัพท์ 02-238-1881 Ext. 301 แฟกซ์ 02-238-3325 อีเมล์ chananchida@mice.co.th หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ http://www.educatecenter.net/3com/semina...[Read More]

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 13:30 น. ระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ตากขัดข้อง สาเหตุเนื่องจากไฟเบอร์ออฟติคที่เชื่อมต่อจากชุมสาย TOT จังหวัดตาก ไปยัง มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ตาก ขาด จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย แต่ระบบคอนเฟอร์เร้นทร์ยังคงใช้งานได้ตามปกติ จนถึงวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 15.05 น. ทางฝ่ายเทคนิคของ TOT จึงได้ทำการแก้ไขปัญหาจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามป...[Read More]

อ้างถึงจดหมายเวียน ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (uninet) ดังนี้ เรียนสมาชิก UniNet (ด่วน) เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีความจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษา (M.A) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งหมด ในช่วงเวลา วันเสารร์ที่ 20 มิ.ย. 2552  เวลา 20.00 น เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จ ดังนั้นทางฝ่ายระบบเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื...[Read More]

ได้เวลาเขียนบทความเกี่ยวกับ Alcatel ซะที ซึ่งก่อนหน้านี้เกริ่นหลายรอบแล้วว่าจะเขียน แต่ก็ไปเขียนเกี่ยวกับ 3Com ซะหมด รอบนี้ขอเขียน เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบทความอื่น ๆ ที่จะตามมาก็แล้วกันครับ NTP ย่อมาจาก Network Time Protocol คือโปรโตคอลสำหรับการปรับค่าเวลาของนาฬิกาในระบบคอมพิวเตอร์ โดย NTP ใช้พอร์ต 123 ของโปรโตคอล UDP เป็นพื้นฐาน ทำให้เวลาที่ใช้งานมีความเทียงตรง และเท่ากันทุก ๆ เครื่องที่ใช้แม่ข่าย...[Read More]

วันนี้น้องที่สำนักวิทยฯ ได้อัพเดทเฟิร์มแวร์ของ switching 3com 4500 ใหม่ อัพเสร็จแล้ว รีบูต มันบังคับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ พอน้องใส่รหัสผ่านเดิมเข้าไป มันก็ไม่ยอม จำใจต้องใช้รหัสผ่านที่ยาวถึง 10 ตัว มันถึงจะยอม เรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้แตะต้องมันเท่าไหร่นัก ก็มักจะลืม ๆ เหมือนกัน เพราะเซ็ตครั้งเดียวมันก็ใช้งานได้ตลอด เอาละ ในเมื่อมันเกิดปัญหา (ความจริงมันสร้างมาเพื่อความปลอดภัย) เราก็ต้องแก้ไข login ...[Read More]

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่าง ๆ มักจะมีรูปแบบเป็น tree คือ มีการเชื่อมต่อเป็นชั้น ๆ โดยชั้นสูงสุดที่เรียกว่า root นั้น จะเป็นตัวสำคัญ ที่จะทำหน้าที่เก็บเส้นทาง (Routing Table) ไปยังลูกข่ายทั้งหมด  ซึ่งบ่อยครั้งที่เกิดปัญหา loop ในเครือข่าย เพราะมีการเชื่อมต่อในรูปแบบวงกลม (โดยตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ) จึงทำให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายต้องพิจารณาตัวเอง ว่าสมควรจะส่งข้อมูลให้กับใค...[Read More]

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 09:15 น. ระบบเครือข่ายของเชียงรายขัดข้อง สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการลูปของวงจร ซึ่งทำให้ทุกโหนด ยกเว้น Core Switch กับ โยธา ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม ในเวลา 10:50 น. รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 35 นาที จนถึงเวลา 11.30 น. โหนดโยธา ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้กำลังตรวจสอบ และยังไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น (อาจจะเก...[Read More]