Problem

image_pdfimage_print

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศทุกท่าน ในช่วงตั้งแต่วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ติดขัดเป็นบางช่วงเวลา ในบางครั้ง ทำให้ไม่สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้เลย ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้ทำการแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทางทีมงานจึงขออภัย...[Read More]

เรียนผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของ มทร.ล้านนาทุกท่าน ขณะนี้ทีมงานได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โดเม็น @rmutl.ac.th ไม่สามารถส่งไปยัง hotmail.com,outlook.com ,msn.com และอื่น ๆ ที่สังกัดในส่วนของ microsoft ทางทีมงานได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามเงื่อนไขที่บริษัทไมโครซอฟท์กำหนด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา จวบจนปัจจุบัน (29 กันยายน 2557 เวลา 09:15 น.) ปัญ...[Read More]

สืบเนื่องจากสายเคเบิลใต้น้ำ AAG ขาด กระทบอินเทอร์เน็ตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาค ตั้งแต่คืนวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่าการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำน่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในวันที่ 6 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ในระหว่างในการดำเนินการซ่อมแซมในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบให้ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกระบบ ทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบในด้านความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันทั่วหน้า แต่ทั้งนี้ ยังสามารถเข้...[Read More]

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet/NEdNet เนื่องด้วยขณะนี้วงจรต่างประเทศ CAT IIG มีปัญหา ทำให้การใช้งานเครือข่ายต่างประเทศของสมาชิกเครือข่าย UniNet/NEdNet อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน ทาง UniNet กำลังประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหากับทาง CAT IIG ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ UniNet NOC

อ้างอิงจาก ศูนย์ปฎิบัติการเครือข่าย UniNet/NEdNet/ThaiREN เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ ตามที่สมาชิกเครือข่าย UniNet ประสบปัญหาในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย UniNet ไปยังเครือข่ายภายนอกหรือเครือข่ายภายนอกไม่สามารถเรียกเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในของสถาบันบางสถาบันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ฝ่ายบริหารเครือข่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ แล้วพบปัญหาเกิ...[Read More]

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 12.50 น. วงจรสือสารของ 3BB เชื่อมโยงไปเขตพื้นที่น่านขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไปยังเขตพื้นที่น่านได้ ซึ่งประกอบไปด้วย วงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต วงจรเชื่อมต่อระบบคอนเฟอเร้นทร์ ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 07.55 น. วงจรสือสารของ 3BB ขัดข้อง ทั้ง 3 วงจร คือ วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายทุกเขตพื้นที่ วงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต วงจรเชื่อมต่อระบบคอนเฟอเร้นทร์ ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 11.20 น.  

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. วงจรสือสารไปดอยสะเก็ดขัดข้อง จึงทำให้ดอยสะเก็ดไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งไปยัง 3BB เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว สาเหตุเกิดจาก ต้นไม้ล้มทับสายไฟเบอร์ออฟติค ขณะนี้กำลังดำเนินการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคใหม่ แก้ไขเรียบร้อยเวลา น. รวมระยะเวลา  ชั่วโมง  นาที

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 11.15 น. วงจรสือสารไปเขตพื้นที่ตากขัดข้อง จึงทำให้เขตพื้นที่ตากไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งไปยัง 3BB เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว แก้ไขเรียบร้อยเวลา 14.30 น. รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที

เมื่อเวลา 04.30 น. ของเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 วงจรคอนเฟอเร้นทร์เขตพื้นที่พิษณุโลกขัดข้อง ซึ่งได้แจ้งไปยังผู้ประสานงานของ 3BB และทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เวลา 10.15 น. ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง 45 นาที

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 12.25 น. วงจรสื่อสารและวงจรคอนเฟอเร้นทร์ เขตพื้นที่น่าน ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และระบบคอนเฟอเร้นทร์ ได้ ซึ่งในวันนี้ มีการประชุมทางไกล ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ไปยังทุกเขตพื้นที่ด้วย สาเหตุมาจาก วงจรไฟเบอร์ออฟติคของ 3BB จากลำปางไปน่าน ขัดข้อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 17.30 น. รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง 5 นาที

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. ไฟฟ้าดับที่เขตพื้นที่เชียงใหม่ จึงทำให้เครื่องผลิตกระแสฟฟ้าทำงาน ซึ่งขณะนั้นมีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือเพียง 50 ลิตร จึงสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จนถึงเวลาประมาณ 23.00 น.  เมื่อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้แล้วนั้น จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ได้ตั้งแต่ 23.00 น. เป็นต้นไป