noc news

image_pdfimage_print

คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN  โดยแยกไปตามระบบปฏิบัติการครับ คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ  Windows 7  คลิ๊กที่นี่ คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ  Windows 10  คลิ๊กที่นี่ คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ   MAC OSX  คลิ๊กที่นี่ คู่มือการเชื่อมต่อ VPN  สำหรับ  Iphone/Ipad  คลิ๊กที่นี่ คู่มือการเชื่อมต่อ VPN  สำหรับ  Android &nb...[Read More]

อ้างถึงจดหมายเวียนจาก Uninet เรียนสมาชิก UniNet จากงานสัมมนาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 “ปัจจุบันและอนาคตเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ IPv6” ที่ผ่านมา อาจจะมีหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน เนื่องด้วย IP ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็น IPv4 ได้ใกล้หมดแล้ว และหากเราต้องการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคงจะไม่มี IPv4 ให้เพิ่มอีกแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเ...[Read More]

โครงการระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) ประกอบด้วยซอฟแวร์ 3 ตัวหลัก ๆ ดังนี้ NetHAM Network Health Analysis and Monitoring ต้นแบบระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและบริการ NtopViewer ต้นแบบระบบตรวจจับและวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต BaCon Bandwidth Controller ต้นแบบระบบจัดการ bandwidth ที่สามารถควบคุมการใช้ bandwidth ของผู้ใช้ ตอนนี้ก็พัฒนาไ...[Read More]

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 21 และ CIT2010 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทรบุรี จ.จันทบุรี รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้ชุดปราบปรามของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะดำเนินการปราบปรามการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวด โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีที่ 2” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อกองบังคับการปราบปรามการ กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) กองบัญชาก...[Read More]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้มีการใช้งานระบบ Bittorrent มาระยะเวลาหนึ่ง ตามคำร้องขอของสมาชิกผู้ใช้บริการบางท่าน ที่มีความประสงค์จะใช้งาน Bittorrent เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการศึกษา โดยมีการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แต่ขณะนี้ สมาชิกผู้ใช้บริการส่วนมาก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของ Bittorrent เพื่อการศึกษา แต่กลับใช้เพื...[Read More]

สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการสร้าง Alias Name สำหรับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติงค์ ของ มทร.ล้านนา จากเดิมที่เคยเรียกชื่อเป็น http://uname.rmutl.ac.th  ก็จะสามารถเรียกใช้ http://www.uname.rmutl.ac.th ได้เช่นกัน ทดสอบกับ http://arit.rmutl.ac.th และ http://www.arit.rmutl.ac.th ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกัน โดยที่สมาชิกผู้ใช้บริการไม่ต้องปรับแต่งค่าอะไรเพิ่มเติม **ส่วนเว็บไซต์ของ มทร.ล้านนา ที่ไม่ได้อยู่ในระ...[Read More]

สรุปผลประเมินโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับผู้ดูแลสารสนเทศ วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวน 21 ท่าน รายละเอียดดังนี้