ไฟฟ้าดับที่เขต พื้นที่เชียงใหม่

image_pdfimage_print
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 17:40 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับบางเฟสที่เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) จึงทำให้สมาชิกบางส่วน ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ระบบหลักรวมไปถึงเขตพื้นที่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ 100 ลิตร
กระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติเมื่อเวลา 18:20 น.
รวมระยะเวลาไฟฟ้าดับ – ชั่วโมง 40 นาที

Leave a Reply