ไฟฟ้าขัดข้องที่ node 1 เชียงใหม่

image_pdfimage_print

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 17.45 น. ไฟฟ้า(น่าจะ)ขัดข้องที่ node 1 เชียงใหม่ ทำให้ระบบเครือข่ายขัดข้อง และเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว จึงไม่สามารถดำเนินการเปิดใช้/ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงได้

แผนก/ตึก/อาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่วคือ

อาคารอำนวยการ,โรงอาหาร,อาคารบริหารธุรกิจ (ทั้งหมด),โรงหล่อ,เทคนิคอุตสาหกรรม,วิศวอุตสาหกรรม,อาคารแม่พิมพ์

จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุเกิดจาก เครื่องสำรองไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อเปิดทิ้งไว้นาน ๆ ความร้อนจะขึ้นสูง และจะปิดตัวเองอัตโนมัติ ขณะนี้ได้ทำการแก้ไขโดยต่อระบบไฟฟ้าตรงกับอุปกรณ์ Surge Protect เท่านั้น

Leave a Reply