แจ้งวงจรสื่อสารและวงจรคอนเฟอเร้นทร์ เขตพื้นที่น่าน ขัดข้อง

image_pdfimage_print

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 12.25 น. วงจรสื่อสารและวงจรคอนเฟอเร้นทร์ เขตพื้นที่น่าน ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และระบบคอนเฟอเร้นทร์ ได้ ซึ่งในวันนี้ มีการประชุมทางไกล ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ไปยังทุกเขตพื้นที่ด้วย

สาเหตุมาจาก วงจรไฟเบอร์ออฟติคของ 3BB จากลำปางไปน่าน ขัดข้อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ 17.30 น.

รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง 5 นาที

Leave a Reply