แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตติดขัด

image_pdfimage_print

เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศทุกท่าน ในช่วงตั้งแต่วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ติดขัดเป็นบางช่วงเวลา ในบางครั้ง ทำให้ไม่สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้เลย ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้ทำการแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ทางทีมงานจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

uninet-255711051023

Leave a Reply