แจ้งปัญหาการเข้าใช้งานบริการสารสนเทศ จากภายนอก ของ มทร.ล้านนา

image_pdfimage_print

อ้างอิงจาก ศูนย์ปฎิบัติการเครือข่าย UniNet/NEdNet/ThaiREN

เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ
ตามที่สมาชิกเครือข่าย UniNet ประสบปัญหาในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย UniNet ไปยังเครือข่ายภายนอกหรือเครือข่ายภายนอกไม่สามารถเรียกเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในของสถาบันบางสถาบันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ฝ่ายบริหารเครือข่าย ได้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ แล้วพบปัญหาเกิดจากระบบ Routing ภายในของระบบเครือข่าย UniNet ขัดข้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ทางฝ่ายบริหารเครือข่ายต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานดังกล่าว มา ณ.ที่นี้ด้วย หากมีสถาบันใดยังมีปัญหาหรือข้อสงสัย หรือ แนะนำ โปรดติดต่อที่ฝ่ายบริหารเครือข่าย : e-Mail: noc@uni.net.th โทร. 02-354-5678 ต่อ 4004

ศูนย์ปฎิบัติการเครือข่าย UniNet/NEdNet/ThaiREN
ฝ่ายบริหารเครือข่าย

Leave a Reply