เพิ่มระบบการเรียกใช้งานโฮสติงค์ ให้สามารถใช้ www ได้

image_pdfimage_print

rmutl_logoสำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการสร้าง Alias Name สำหรับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติงค์ ของ มทร.ล้านนา

จากเดิมที่เคยเรียกชื่อเป็น

http://uname.rmutl.ac.th  ก็จะสามารถเรียกใช้ http://www.uname.rmutl.ac.th ได้เช่นกัน

ทดสอบกับ

http://arit.rmutl.ac.th และ http://www.arit.rmutl.ac.th ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกัน โดยที่สมาชิกผู้ใช้บริการไม่ต้องปรับแต่งค่าอะไรเพิ่มเติม

**ส่วนเว็บไซต์ของ มทร.ล้านนา ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโฮสติงค์ สำนักวิทยบริการฯ จะทยอยปรับปรุงให้จนครบภายหลัง

Leave a Reply