วิธีการเปิด SNMP V2 ของ ALCATEL OS6900

image_pdfimage_print

ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับการเปิด SNMP V2 ของ ALCATEL OS6850 จากลิงค์นี้  ตอนนี้มีรุ่นใหม่ของ Alcatel ออกมา ซึ่งกระบวนการตั้งค่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจึงขอบันทึกกันลืมไว้ดังนี้

#################################

Alcatel-Lucent OS6900-X20 7.3.3.384.R01 GA

#################################
aaa authentication snmp local
snmp security no-security
user monitorxx password xxxxxxxxxx read-only all no auth
snmp community-map snmp-readxx user monitorxx enable
snmp community-map mode enable
snmp station 10.x.x.x 161 v2 enable
write memory
copy running certified

#################################

อธิบาย :

monitorxx คือ username ที่มีสิทธิ์บริหารจัดการอุปกรณ์ ซึ่งสามารถใช้ user ของ admin ในการจัดการก็ได้ครับ

xxxxxxxxxx คือ password ของ monitorxx   ในที่นี้คือการสร้าง user ใหม่ สำหรับใช้งาน snmp โดยเฉพาะครับ

snmp-readxx คือ community string ที่ใช้สำหรับเข้าไปอ่านค่า snmp ครับ

10.x.x.x คือ หมายเลขไอพี ที่อนุญาตให้เข้ามาอ่านค่า snmp ได้

Leave a Reply