วงจรสื่อสารไปเขตพื้นที่ตากขัดข้อง

image_pdfimage_print

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 11.15 น. วงจรสือสารไปเขตพื้นที่ตากขัดข้อง จึงทำให้เขตพื้นที่ตากไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งไปยัง 3BB เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว

แก้ไขเรียบร้อยเวลา 14.30 น.

รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที

Leave a Reply