วงจรสื่อสารไปเขตพื้นที่น่านขัดข้อง

image_pdfimage_print
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 12.50 น. วงจรสือสารของ 3BB เชื่อมโยงไปเขตพื้นที่น่านขัดข้อง

ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไปยังเขตพื้นที่น่านได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

วงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

วงจรเชื่อมต่อระบบคอนเฟอเร้นทร์

ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

Leave a Reply