วงจรสื่อสารไปดอยสะเก็ดขัดข้อง

image_pdfimage_print

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. วงจรสือสารไปดอยสะเก็ดขัดข้อง จึงทำให้ดอยสะเก็ดไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งไปยัง 3BB เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว

สาเหตุเกิดจาก ต้นไม้ล้มทับสายไฟเบอร์ออฟติค ขณะนี้กำลังดำเนินการตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติคใหม่

แก้ไขเรียบร้อยเวลา น.

รวมระยะเวลา  ชั่วโมง  นาที

Leave a Reply