วงจรคอนเฟอเร้นทร์ ไปเขตพื้นที่พิษณุโลกขัดข้อง

image_pdfimage_print

เมื่อเวลา 04.30 น. ของเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 วงจรคอนเฟอเร้นทร์เขตพื้นที่พิษณุโลกขัดข้อง ซึ่งได้แจ้งไปยังผู้ประสานงานของ 3BB และทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เวลา 10.15 น.

ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง 45 นาที

Leave a Reply