ระบบเครือข่ายขัดข้องที่ node 2 เชียงใหม่

image_pdfimage_print

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2552 เวลา 09:35 – 10:35 น. เกิดเหตุระบบเครือข่ายขัดข้องที่ node 2 เชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่เชื่อมต่อกับ node2 ทั้งหมด คือ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกไฟฟ้า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และอาคารศึกษาทั่วไป

รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง – นาที

จากการตรวจสอบพบว่า มีการส่งแพ็คเก็จจำนวนมากจากหมายเลขไอพี 10.2.4.119  (มาจากพอร์ต 1/22)จึงทำให้โหลดของ Switching ขึ้นสูง จนไม่สามารถใช้งานได้

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการปิดพอร์ต 1/22 ชั่วคราว เมื่อหาเครื่องต้นเหตุเจอแล้ว จะดำเนินการเชื่อมต่อให้ตามปกติ

ซึ่งจะทำให้ การใช้งานระบบเครือข่ายของ อาคารศึกษาทั่วไป ทั้งอาคาร ไม่สามารถใช้งานได้

ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาเหตุมาจาก การเชื่อมต่อฮับ ทำให้เกิดลูปขึ้นในระบบเครือข่าย

รูปแบบแพ็คเก็จที่ถูกส่งมาจากเครื่องต้นเหตุ มีดังนี้

1 R 1/24 (001d60139ba7)->(ffffffffffff) ARP Request 10.2.4.119->10.2.4.254
1 S 1/24 00e0b1a31240->001d60139ba7 ARP Reply 10.2.4.254->10.2.4.119
1 R 1/24 (001d60139ba7)->(ffffffffffff) ARP Request 10.2.4.119->10.2.4.254
1 S 1/24 00e0b1a31240->001d60139ba7 ARP Reply 10.2.4.254->10.2.4.119
1 R 1/24 (001d60139ba7)->(ffffffffffff) ARP Request 10.2.4.119->10.2.4.254
1 S 1/24 00e0b1a31240->001d60139ba7 ARP Reply 10.2.4.254->10.2.4.119
1 R 1/24 (001d60139ba7)->(ffffffffffff) ARP Request 10.2.4.119->10.2.4.254
1 S 1/24 00e0b1a31240->001d60139ba7 ARP Reply 10.2.4.254->10.2.4.119
1 R 1/24 (001d60139ba7)->(ffffffffffff) ARP Request 10.2.4.119->10.2.4.254
1 S 1/24 00e0b1a31240->001d60139ba7 ARP Reply 10.2.4.254->10.2.4.119
1 R 1/24 (001d60139ba7)->(ffffffffffff) ARP Request 10.2.4.119->10.2.4.254
1 S 1/24 00e0b1a31240->001d60139ba7 ARP Reply 10.2.4.254->10.2.4.119

Leave a Reply