มทร.ล้านนา เปิดบริการ VoIP

image_pdfimage_print

voipวีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยส์โอเวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการ สื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้กับการให้รถยนต์ วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการสามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถใช้ บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ของระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
1.ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารถูกลง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2.ไม่มีขีดจำกัดในการขยายเครือข่าย ทุกที่ทั่วโลก ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

(สมัครโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย) เป็นเว็ปไซต์ที่ให้บุคลากรสมัครใช้ Voice Over IP เป็นโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลยเพราะของทางมหาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เช่าสัญญาณที่ link ที่เชื่อมต่อแต่ละเขตพื้นที่ไว้อยู่แล้วทำให้ไม่เสียค่า ใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นเขตพื้นที่เชียงใหม่โทรไปยังเขต พื้นที่เชียงราย ถ้าผ่าน Voice Over IP จะไม่ เสียค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายดีกว่าที่จะใช้โทรศัพท์ที่โทรข้ามจังหวัด ในหน้า login ให้ใช้รหัสบัตร ประชาชนในการ login เข้าไปสมัครใช้งาน โดยจะต้องสมัคร Email ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาก่อนถึงจะสมัครได้ (คู่มือการติดตั้งและใช้งานโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย)

Leave a Reply