ประกาศแจ้ง : ขยายวงจรสื่อสัญญาณระหว่างประเทศ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

image_pdfimage_print

อ้างอิงจาก จดหมายเวียนของ Uninet

เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

เนื่องด้วยทางสำนักงานฯ จะดำเนินการขยายวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 30 Gbps และปรับปรุงสายสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ 20 Gbps เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้น ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 19.00-22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าว
ทางสำนักงานฯ เรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อทาง E-Mail: noc@uni.net.th โทร. 02-3545678 ต่อ 4004

 

การปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่อาจจะพบกับความล่าช้าหรือเข้าใช้บริการไม่ได้เลย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Leave a Reply