คู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL

image_pdfimage_print

อัพเดทคู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL

โดยแยกไปตามระบบปฏิบัติการครับ

 

  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Android   คลิ๊กที่นี่  Android dot1x
  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย IOS คลิ๊กที่นี่  IOS dot1x
  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows XP คลิ๊กที่นี่  Win XP dot1x
  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 7 คลิ๊กที่นี่  Win7 dot1x
  • ไฟล์ตั้งค่าสำเร็จรูปสำหรับ Windows 7 คลิ๊กที่นี่ WLANProfileWin7  คู่มือ  WLAN Setup
  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 8 คลิ๊กที่นี่  Win8 dot1x
  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows 10 คลิ๊กที่นี่  Win10 dot1x
  • คู่มือการเชื่อมต่อด้วย Windows Phone คลิ๊กที่นี่  Windows Phone dot1x

หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการใช้บริการ (เบื้องต้น) ติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา โทร 053921444 ต่อ 1678  หรือติดต่อไปที่ FanPage ของสำนักวิทยบริการฯ ครับ

Leave a Reply