คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN

คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN  โดยแยกไปตามระบบปฏิบัติการครับ

หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการใช้บริการ (เบื้องต้น) ติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา โทร 053921444 ต่อ 1678  หรือติดต่อไปที่ FanPage ของสำนักวิทยบริการฯ ครับ