คู่มือการเชื่อมต่อระบบ LAN แบบ Dot 1x

คู่มือการเชื่อมต่อระบบ LAN แบบ Dot 1x

โดยแยกไปตามระบบปฏิบัติการครับ

หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการใช้บริการ (เบื้องต้น) ติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา โทร 053921444 ต่อ 1678  หรือติดต่อไปที่ FanPage ของสำนักวิทยบริการฯ ครับ