การปราบปรามการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

image_pdfimage_print

stop

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้ชุดปราบปรามของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะดำเนินการปราบปรามการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวด

โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีที่ 2” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อกองบังคับการปราบปรามการ กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ได้ออกจดหมายประชาสัมพันธ์ 20,000 ฉบับ คลิ๊กดูที่นี่ ไปยังสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้านในภาคธุรกิจทั่ว ประเทศ เพื่อป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีที่ 2” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการนี้ ตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในภาคธุรกิจลงอย่างต่อเนื่องจากโครงการเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

โครงการ “ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ปีที่ 2” เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) เป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ต่อประชาชน ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีโทษอาญาแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฏหมาย และความเสียหายต่อธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ที่ 0-2685-1220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stop.in.th

Leave a Reply