แจ้งปัญหาการใช้งาน
ARIT RMUTL > RMUTL IT CARE > แจ้งปัญหาการใช้งาน > คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 

กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง *

ชื่อผู้แจ้งปัญหา: *
Email: *

เบอร์โทรติดต่อกลับ: *
TeamViewer : YOUR ID:
TeamViewer : PASSWORD:
หมายเลขครุภัณฑ์(ถ้ามี):
สถานที่: *

หน่วยงานที่สังกัด: *

ปัญหาที่พบ: *
รายละเอียด: *

แนบไฟล์ประกอบ:
File upload limits

กรุณาป้อนตัวเลขในช่องด้านล่างนี้: * Type the number you see in the picture below.
 
Security image Reload image
 
 
 
 
 
 
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid