ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.th

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
128 Huay Kaew Road, Muan

อีเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

  1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (37598 ครั้ง)
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (14267 ครั้ง)
  3. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (13011 ครั้ง)
  4. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (12236 ครั้ง)
  5. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (8687 ครั้ง)
  6. Office 365 คืออะไร (8642 ครั้ง)
  7. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (8382 ครั้ง)
  8. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (8382 ครั้ง)
  9. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (8285 ครั้ง)
  10. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (8089 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

  1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
  2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
  3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
  4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
  5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)