อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (37534 ครั้ง)
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (14219 ครั้ง)
 3. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (12973 ครั้ง)
 4. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (12191 ครั้ง)
 5. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (8646 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (8598 ครั้ง)
 7. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (8349 ครั้ง)
 8. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (8340 ครั้ง)
 9. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (8244 ครั้ง)
 10. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (8045 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)