แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต


อยากทราบว่า การเข้าไปตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รหัส ที่เข้าคืออะไรคะ แล้วทำไมต้องมี รหัสด้วยคะ ผู้ประกอบการไม่มีรหัสนิคะ

แก้ไขล่าสุด:
2021-04-27 05:34
ผู้เขียน: :
วรรณิดา ชินบุตร
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.