;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค


ระบบ @Internet-RMUTL ไม่มีการ Logout ครับ 

ระบบ @RMUTL Web Login สามารถ Logout ได้ที่

https://auth.rmutl.ac.th/logout.html


แก้ไขล่าสุด:
2017-03-03 04:31
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.