ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง


สมาชิกผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา ที่มีความประสงค์จะใช้บริการระบบ VPN เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอก มทร.ล้านนา โดยระบบ VPN จะช่วยในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการใช้งานทรัพยากรณ์ระบบสารสนเทศที่กำหนดสิทธิ์ให้เข้าใช้เฉพาะภายในเครือข่ายของมทร. ล้านนาเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยเป็นต้น 

คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด:
2016-03-02 05:35
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.