เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน


นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน E-Mail ได้จาก  http://mail.office365.com

โดยใช้รหัสสมาชิกเช่น username@live.rmutl.ac.th

ส่วนรหัสผ่านจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ Login Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ

คำหลัก: E-Mail
แก้ไขล่าสุด:
2014-11-21 07:40
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก