อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com


อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com

วิธีการแก้ไข

1. ทำการลบ Account ของ mail.rmutl.ac.th ในอุปกรณ์ IOS

2. ทำการเพิ่ม Account ของ Outlook365 ในอุปกรณ์ IOS

3. ทำการ Verify ข้อมูล

 

หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าการลบ Account เดิม ต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบ Microsoft Exchange เท่านั้น หากเป็นการเชื่อมต่อรูปแบบอื่น อาจส่งผลต่อข้อมูล Mail ภายในเครื่อง

แก้ไขล่าสุด:
2015-07-02 05:25
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 5 (2 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก