แจ้งปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตได้ที่ไหน


สามารถแจ้งปัญหาได้ 2 ช่องทางหลักคือ
1. ป้อนข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://noc.rmutl.ac.th/help/index.php?a=add
2. โทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์ 053921444 ต่อ 1678
แก้ไขล่าสุด:
2015-05-12 03:25
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก