ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร


มทร.ล้านนา เป็นสมาชิกของฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยได้ ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการต้องเชื่อมต่อจากภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนาเท่านั้น หากผู้ใช้บริการอยู่ภายนอก มทร.ล้านนา ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้

เว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

คู่มือการเชื่อมต่อระบบ VPN

คำหลัก: reference database, vpn, ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
แก้ไขล่าสุด:
2016-02-15 05:07
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)

คุณสามารถ ให้ความเห็นบทความนี้ได้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก