อภิธาณศัพท์

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (18051 ครั้ง)
 2. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (6029 ครั้ง)
 3. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (5354 ครั้ง)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (5240 ครั้ง)
 5. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (5032 ครั้ง)
 6. Office 365 คืออะไร (4960 ครั้ง)
 7. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (4829 ครั้ง)
 8. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (4590 ครั้ง)
 9. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (4579 ครั้ง)
 10. วิธีการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL (4262 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2021-04-27 05:34)
 2. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 3. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 4. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 5. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)