ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.th

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
128 Huay Kaew Road, Muan

อีเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์:

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จากไหน อย่างไร (4640 ครั้ง)
 2. จะหารหัสใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จากที่ไหน (3642 ครั้ง)
 3. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (3491 ครั้ง)
 4. จะ Log Out จากระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วย LAN ยังไง (3305 ครั้ง)
 5. Office 365 คืออะไร (3299 ครั้ง)
 6. เข้าใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา ได้จากที่ไหน (2982 ครั้ง)
 7. อุปกรณ์ IOS แจ้งเตือนรหัสผ่านผิด เมื่อทำการย้าย Server จาก mail.rmutl.ac.th ไปเป็น outlook.office365.com ... (2957 ครั้ง)
 8. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ มทร.ล้านนา (2910 ครั้ง)
 9. วิธีการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL (2839 ครั้ง)
 10. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2723 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ;วิธี log out จาก wifi ของมหาวิทยาลัย จากโน๊ตบุ๊ค (2017-03-03 04:31)
 2. จะเปลี่ยนรหัสผ่าน การใช้งานบริการสารสนเทศได้จากที่ไหน (2016-03-09 02:50)
 3. ใช้งานระบบ VPN ได้ยังไง (2016-03-02 05:35)
 4. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย เข้าใช้บริการได้อย่างไร (2016-02-15 05:07)
 5. วิธีการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL (2016-02-15 05:02)