ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5392-1444 โทรสาร: 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.th

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
128 Huay Kaew Road, Muang District, Chaing Mai, Thailand 50300
Tel : 0-5392-1444 Fax : 0-5321-3183 E-mail: webmaster@rmutl.ac.th

http://goo.gl/TVzhiQ

http://goo.gl/erMQrS

คำหลัก: rmutl
แก้ไขล่าสุด:
2014-11-14 03:41
ผู้เขียน: :
Prasert Teppap
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.2
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 4.7 (10 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.